maandag, 12. september 2011 - 18:17

Verlaging waterstand in de grachten Amersfoort

Amersfoort

Van maandag 19 september tot en met donderdag 22 september verlaagt de gemeente de waterstand in de stadsgrachten van Amersfoort.

Het gaat om de grachten tussen Monnikendam en de Koppelpoort, de Heiligenbergerbeek en de Singelbeek.

Het waterniveau wordt circa 80 cm omlaag gebracht om inspectie van de gemeentelijke kademuren beter mogelijk te maken. Deze technische inspectie wordt periodiek uitgevoerd. Eemfors maakt meteen van de gelegenheid gebruik om op deze dagen fietsen uit de grachten te halen.

Eigenaren van kademuren in de binnenstad kunnen het verlagen van de waterstand aangrijpen om hun kademuren te inspecteren en/of klein herstelwerk uit te (laten) voeren.
Provincie:
Tag(s):