dinsdag, 14. juni 2011 - 11:19 Update: 08-07-2014 0:58

Verminderde schildklierfunctie eerder vast te stellen

Groningen

Ruim twee procent van de Nederlanders is bekend met een schildklieraandoening en wordt hiervoor ook behandeld. Daarnaast blijkt ongeveer één procent van de Nederlanders een verlaagde schildklierfunctie te hebben zonder dit te weten.

Dit laatste aantal is veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt uit recente gegevens van het grote LifeLines-onderzoek, waarin het Universitair Medisch Centrum Groningen de gezondheid van in totaal 165.000 inwoners van Noord-Nederland volgt. Enkele endocrinologen van het UMCG presenteerden deze week voor het eerst de resultaten van hun onderzoek op het jaarlijkse Endocrine Society Congres in Boston.

De mensen die niet weten dat ze een verlaagde schildklierfunctie hebben, ervaren tot nu toe nog weinig tot geen klachten, dit ondanks hun schildklierprobleem. De verwachting is dat op het moment dat zij de eerste klachten ervaren en hiervoor naar hun huisarts gaan, hun gezondheid al verder achteruit is gegaan. Doordat zij nu eerder opgespoord zijn kunnen ernstiger klachten worden voorkomen. De uitkomsten van dit onderzoek van de UMCG-endocrinologen komen rechtstreeks voort uit het grote LifeLines-onderzoek.

Gevolgen trage schildklier

Als gevolg van een traag werkende schildklier kunnen klachten ontstaan als vermoeidheid, kouwelijkheid, traagheid en obstipatie en stijgt o.a. het cholesterolgehalte van het bloed en de bloeddruk. Iemand met een te traag werkende schildklier krijgt sneller hart- en vaatziekten. Hoe eerder een dergelijke afwijking kan worden vastgesteld, des te eerder een behandeling kan worden gegeven.

De diagnose van een verminderde schildklierfunctie kan door eenvoudige bloedbepalingen eerder gesteld worden, zelfs al voordat de eerste klachten zich openbaren. Dit maakt een eerdere behandeling mogelijk, waardoor meer ernstige klachten kunnen worden voorkomen.

De schildklierfunctie wordt beoordeeld door de TSH- en de vrijT4-waarde in het bloed te bepalen. De endocrinologen konden hun onderzoek uitvoeren op basis van de bloedwaarden van ruim 18.000 LifeLines-deelnemers en de door hen ingevulde vragenlijsten.
Categorie:
Tag(s):