donderdag, 27. oktober 2011 - 17:20

Verplichte meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Den Haag

Professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en justitie moeten verplicht gaan werken met een meldcode als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel voorbereid dat het verplichte gebruik van deze meldcode regelt. Minister Opstelten (VenJ) is medeondertekenaar. Het wetsvoorstel wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de professional door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding.
Provincie:
Tag(s):