donderdag, 22. december 2011 - 15:18

Verscherpt toezicht NZa op vrije prijzen mondzorg

Utrecht

Per 1 januari 2012 start het experiment met vrije prijzen in de mondzorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal gedurende dit experiment verscherpt toezicht houden op deze sector.

Eén van de belangrijkste pijlers voor het slagen van het experiment is transparantie. Als consumenten niet weten welke prijs een tandarts in rekening brengt, hoeven zij hun rekening niet te voldoen.

Het verscherpt toezicht van de NZa in 2012 richt zich niet alleen op de transparantie, maar ook op de ontwikkelingen van de prijzen en de toegankelijkheid van de mondzorg. De NZa volgt deze ontwikkelingen door middel van onderzoek onder consumenten en door het uitvoeren van marktscans en monitors. Ook volgt de NZa of het aantal contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders toeneemt en onderzoekt of er sprake is van eventuele marktmacht of prijsafspraken.
Provincie:
Tag(s):