maandag, 31. oktober 2011 - 8:48 Update: 08-07-2014 0:56

'Versterking bestuur pensioenfondsen is nodig'

Den Haag

Het kabinet wil de besturen van pensioenfondsen versterken. Dat is nodig vanwege de steeds complexere omgeving waarin pensioenfondsen hun werk moeten doen.

Dit vraagt om meer deskundigheid in besturen en een grotere betrokkenheid van premiebetalers en gepensioneerden. Daarom worden bedrijfstakpensioenfondsen verplicht een raad van toezicht in te stellen. Een bestuur mag straks ook louter uit externe beroepsbestuurders bestaan. Verder krijgen pensioengerechtigden altijd recht op een plek in het bestuur.
Categorie:
Tag(s):