dinsdag, 13. december 2011 - 18:29

Vervanging brug Hoogenweg start medio december

Hardenberg

De provincie Overijssel start op 15 december met de vervanging van de brug Hoogenweg bij Hardenberg over het kanaal Almelo-De Haandrik. 'Tijdens de werkzaamheden is er een omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer', meldt de provincie dinsdag.

De omleiding wordt met gele borden aangegeven. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen, tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Van 24 december tot en met 8 januari ligt het werk stil in verband met de kerstvakantie.

De werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een noodbrug voor fietsers en voetgangers, het verwijderen van de oude brug inclusief de fundering, het aanbrengen van de fundering voor de nieuwe brug en het plaatsen van de nieuwe brug.

Overlast en hinder scheepvaart
De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken zoals lawaai en trillingen tijdens uitvoering en een verminderd uitzicht. De provincie probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Omdat de werkzaamheden alleen langs het kanaal plaatsvinden, blijven woningen/bedrijven gewoon bereikbaar.

Bij het uitvoeren van een aantal werkzaamheden wordt, door de krappe bouwlocatie, de Kanaalweg West ook enkele dagen afgesloten. Dit wordt echter tot een minimum beperkt en staat vroegtijdig op de website www.bereikbaar.overijssel.nl.

Direct aanwonenden worden per brief rechtstreeks geïnformeerd. De scheepvaart zal enige hinder ondervinden van de werkzaamheden aan de brug. Wanneer scheepvaart de bouwlocatie wil passeren, wordt gezorgd voor een vrije doorgang.

Inloopspreekuur
Vanaf 18 januari vindt er wekelijks op de woensdagmiddag tussen 15 en 16 uur een inloopspreekuur plaats. Dhr. E. van Delden, uitvoerder van het werk, is dan aanwezig in de projectkeet op de bouwlocatie om vragen te beantwoorden.

Opwaardering kanaal
De provincie Overijssel verbetert de bevaarbaarheid van vaarroutes naar de economische centra in Overijssel. Ook het kanaal Almelo-De Haandrik krijgt een flinke opknapbeurt, waardoor het kanaal straks geschikt is voor schepen met een laadvermogen van 700 ton.

Door het aanpassen van deze vaarroute stimuleert de provincie het goederenvervoer over water. Dit is niet alleen belangrijk voor de economische ontwikkeling in dit gebied, maar ook goed voor het milieu en de bereikbaarheid in Overijssel. Elk 700 tons schip betekent 35 vrachtwagens minder op de weg.

Het opknappen van het kanaal bestaat uit baggeren, aanleggen/verbeteren van wachtplaatsen en het vervangen van vijf bruggen. De nieuwe brug is naar verwachting in juni 2012 klaar, de kosten bedragen ongeveer € 1,8 miljoen. Dit is een van de projecten uit het investeringsprogramma 'Investeren in Overijssel'. Hiermee investeert de provincie extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving.
Provincie:
Tag(s):