donderdag, 20. januari 2011 - 16:52

Verwaarloosde runderen in beslag genomen

Controleurs van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) hebben bij een melkveehouderij/kalverbedrijf in de provincie Groningen, 100 runderen (waaronder 70 kalveren) afgevoerd en in bewaring genomen. Dit omdat het welzijn van de dieren ernstig in het geding was.

Veel van de kalveren zijn ziek. Daarnaast troffen de controleurs 73 kadavers aan zowel in de stal als op het terrein. Meer dan 10 runderen waren in zo’n slechte conditie dat zij door een dierenarts geëuthanaseerd zijn. Van 140 dieren is door de eigenaar afstand gedaan. Ook bij deze dieren was het dierenwelzijn niet goed.

De inbewaringneming vond plaats op woensdag 19 januari 2011 vanwege overtreding van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en was een gevolg van een hercontrole van het veehouderijbedrijf. Controleurs en de dierenarts van de nVWA constateerden een groot aantal kreupele dieren en natte verblijfplaatsen die niet schoon van mest waren. Na deze vaststelling zijn de dieren in opdracht van de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie nog dezelfde dag bestuursrechtelijk in bewaring genomen door de nVWA. De runderen zijn overgebracht naar diverse opvangadressen waar zij de nodige medische zorg en voeding krijgen.
Provincie:
Tag(s):