donderdag, 19. mei 2011 - 16:12

Verzoek om overlevering oorlogsmisdadiger Faber afgewezen

Zwolle

De voor oorlogsmisdaden veroordeelde 89-jarige Haarlemmer Klaas Carel Faber zal niet worden overgeleverd aan Nederland. Dit heeft het Generalstaatsanwaltschaft in München laten weten aan het Team Executie Strafvonnissen (TES) in Zwolle.

Het TES vaardigde in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie in november 2010 een Europees Arrestatiebevel (EAB) tegen Faber uit.

Het door het Generalstaatsanwaltschaft toegestuurde besluit van het Oberlandesgericht München wordt gemotiveerd met de constatering dat Faber de Duitse nationaliteit bezit. Duitsland levert geen eigen onderdanen uit voor de tenuitvoerlegging van een straf, tenzij de veroordeelde zelf met de overlevering akkoord gaat. Dat is hier niet het geval.

Het TES zal het bericht van het Generalstaatsanwaltschaft ter beschikking stellen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Faber is in 1947 door het Bijzondere Gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot de doodstraf voor moord en het opzettelijk in tijd van oorlog de vijand hulp bieden. Door de Bijzondere Raad van Cassatie is deze straf omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Faber is in 1952 uit de gevangenis van Breda ontsnapt en naar Duitsland gevlucht.
Provincie:
Tag(s):