donderdag, 8. september 2011 - 13:19

Verzoek van coffeeshop Flower Power opnieuw afgewezen

Leeuwarden

De rechtbank Leeuwarden heeft de burgemeester van Leeuwarden opnieuw in het gelijk gesteld rondom de sluiting van coffeeshop Flower Power. Het verzoek om voorlopige voorziening van coffeeshop Flower Power is wederom afgewezen. De rechter blijft van oordeel dat het beleid van burgemeester Crone redelijk is en niet onevenredig.

Hoewel de verbouwing van de coffeeshop is gerealiseerd biedt dit nog geen garantie dat minderjarigen niet meer worden toegelaten. Naast de verbouwing is ook een gedragsverandering nodig om te voorkomen dat er minderjarigen worden toegelaten. Het al dan niet toelaten van minderjarigen blijft mensenwerk. Door de sluiting wordt ook de ‘loop’ naar de inrichting beëindigd en verliest de coffeeshop haar bekendheid als lokaliteit waar minderjarigen terecht konden. Dit alles en gelet op de ernst van hetgeen aan de sluiting ten grondslag is gelegd — de aanwezigheid van minderjarigen — maakt dat de rechter van mening is dat de burgemeester een sluiting van 3 maanden in redelijkheid noodzakelijk heeft kunnen achten.

De rechter blijft van oordeel dat het besluit in bezwaar overeind zal blijven en heeft het verzoek om voorlopige voorziening opnieuw afgewezen. Burgemeester Crone is zeer tevreden met de uitslag.
Provincie:
Tag(s):