donderdag, 8. september 2011 - 15:42

Vier miljoen voor vergroting geletterden

Den Haag

De groep geletterden in Nederland moet worden vergroot. Nog te veel mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Daarom lanceerde minister Marja van Bijsterveldt (OCW) op 8 september — Wereldalfabetiseringsdag — het actieplan laaggeletterdheid 2012-2015.

Zij overhandigde toen het plan aan Prinses Laurentien tijdens de uitreiking van de Alfabetiseringsprijzen in de Ridderzaal. “Afgelopen jaren is laaggeletterdheid een bespreekbaar thema geworden. De bodem is gelegd om verder te kunnen oogsten”, aldus de minister.

Om dit mogelijk te maken, stelt het kabinet vanaf 2011 jaarlijks 4 miljoen euro beschikbaar. Dit komt ten goede aan onder meer de volwasseneducatie van roc’s, de ontwikkeling van digitale leermiddelen, bestaande projecten en nieuwe initiatieven van onder meer het steunpunt taal en rekenen mbo en stichting Lezen & Schrijven.
Provincie:
Tag(s):