donderdag, 17. februari 2011 - 19:00

Vier tunnels onder N48

Donderdag is er een overeenkomst getekend voor het aanleggen van vier tunnels onder de rijksweg N48 tussen Hoogeveen en Ommen. Bij dit project zijn twee provincies (Drenthe en Overijssel), vier gemeenten (Hardenberg, Hoogeveen, Ommen, De Wolden) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken.

De vier tunnels maken een veilige doorgang voor bestemmingsverkeer mogelijk onder de drukke rijksweg N48. In Drenthe komen twee tunnels: bij Oosterveld en de Nolderweg bij Zuidwolde.
In Overijssel komen twee tunnels in de omgeving van Den Kaat en de Kolonie of de Maatschappijwijk.

De bouw van de tunnels start naar verwachting in Drenthe, in de eerste helft van 2012. De totale kosten van het gemeenschappelijke project bedragen 8 miljoen Euro. Met de realisatie van de tunnels worden de huidige gelijkvloerse oversteken in de N48 opgeheven.
Daarmee wordt voldaan aan de uitgangspunten die gelden voor een stroomweg met een snelheidsregime van 100km per uur.

Het project sluit aan op de reconstructie van de N48 die momenteel plaatsvindt. Bij het klaverblad Hoogeveen wordt een rangeerbaan aangelegd en bij Zuidwolde wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. Verder komen er twee ecoducten over de N48. Inmiddels worden de plannen voor de bouw van de tunnels voorbereid. Dit gebeurt in goed overleg met bewoners van de betrokken gemeenten.
Provincie:
Tag(s):