maandag, 17. oktober 2011 - 21:35

'Vincent van Gogh is doodgeschoten'

Amsterdam

Vincent van Gogh heeft geen zelfmoord gepleegd maar is door anderen gedood. Dat staat in een nieuwe biografie van twee Amerikaanse kunstkenners die tien jaar onderzoek deden naar de schilder.

Tot nu toe werd aangenomen dat Van Gogh zichzelf van het leven had beroofd met een geweer. Dat zou hij in overspannen toestand hebben gedaan.

Conservator
Leo Jansen, conservator van het Van Gogh Museum: “Deze nieuwe visie op de doodsoorzaak van Van Gogh is natuurlijk opzienbarend en zal aanleiding geven tot veel discussie. Rondom de zelfmoord van Van Gogh hebben altijd vragen bestaan, over zulke elementaire dingen als de plaats van het onheil en waarom Van Gogh uitgerekend tóen tot zelfmoord besloot.

Ook is het wapen nooit gevonden. Naifeh en Smith hebben het bestaande materiaal opnieuw onder de loep genomen en veronderstellen dat twee jongens betrokken waren bij een (verder onduidelijk) incident dat tot het fatale schot leidde.

Die interpretatie is interessant, maar nog altijd blijven meerdere vragen open die op hun beurt nadere beantwoording vragen; zo zou(den) de dader(s) Van Goghs schilderspullen, die nooit zijn gevonden, na het ongeluk hebben verdonkeremaand, maar dat maakte de situatie juist méér verdacht. Het Van Gogh Museum vindt het al met al voorbarig op dit moment zelfmoord als doodsoorzaak terzijde te schuiven.”
Provincie:
Tag(s):