zondag, 16. januari 2011 - 20:31

Vlaketunnel voor Pasen gerepareerd

Rijkswaterstaat start 25 januari met het herstel van de Vlaketunnel.

Bij de oostelijke en westelijke toerit worden nieuwe trekankers geplaatst om de toeritten te repareren. Rijkswaterstaat verwacht dat het herstel voor het Paasweekeinde afgerond is. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds zoveel mogelijk één rijstrook per richting open voor het verkeer.

Rijkswaterstaat heeft eind december met kijkproeven geconstateerd dat bij meer dan de helft van de onderzochte trekankers de stalen staven gebroken waren. Trekankers zorgen voor de verbinding van het wegdek van de toerit met de bodem. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat onvoldoende kwaliteit van het staal de oorzaak is van het breken. De combinatie van extreme regenval en getijdewerking op het kanaal was de aanleiding dat het wegdek op 12 november 2010 omhoog kwam. Met de juiste kwaliteit staal zouden de trekankers op deze omstandigheden berekend zijn geweest. De analyse van de resultaten geeft aanleiding om ook te twijfelen aan de kwaliteit van het staal in de westelijke toerit van de tunnel. Daarom worden bij zowel de oostelijke als de westelijke toerit nieuwe trekankers geplaatst.
Rijkswaterstaat bekijkt of er mogelijkheden zijn voor aansprakelijkheidsstelling met betrekking tot de levering van dit staal.

Tijdens de uitvoering van het werk blijft gedurende de hele periode één tunnelbuis geopend (met uitzondering van enkele kortere afsluitingen). Zo is voor het verkeer steeds één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Rijkswaterstaat probeert hiermee de doorstroming voor het verkeer zoveel mogelijk te garanderen, zonder de voortgang van de werkzaamheden te belemmeren. De reistijd bedraagt in de spits ongeveer 15 minuten extra. De volledige beschikbaarheid van de Vlaketunnel is gepland voor het begin van het drukkere vakantieseizoen. Ook is gekozen voor een herstelmethode waarbij de duur en de diepte van de bemaling van het grondwater onder de toeritten zo weinig mogelijk effect op de omgeving heeft.

Op vrijdagavond 12 november 2010 kwam het wegdek aan de oostzijde van de Vlaketunnel op de A58 10 tot 15 centimeter omhoog. Omdat dit een onveilige situatie opleverde voor het verkeer, is de Vlaketunnel in beide richtingen afgesloten. Op dit moment kunnen wel de vluchtstroken gebruikt worden. In de afgelopen periode is een kijkonderzoek gehouden naar de trekankers. De resultaten hiervan zijn de afgelopen weken geanalyseerd. Parallel aan het onderzoek is een aannemer geselecteerd. Verder is de bemaling van het grondwater in gang gezet en zijn hieraan voorafgaand bij geselecteerde panden, landbouwgronden en leidingen nulmetingen uitgevoerd met het oog op mogelijke effecten.

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken en het verkeer vlot door te laten stromen. De weggebruiker wordt verder geadviseerd om de actuele verkeerssituatie in de gaten te houden via onder meer radio, internet en teletekst. De website www.vid.nl geeft actuele reistijdeninformatie.
Provincie:
Tag(s):