zondag, 6. februari 2011 - 20:14

Vleermuis of steenmarter in huis? Geen punt!

Een vleermuis of steenmarter in huis betekent vaak even schrikken. Soms heeft u ze al jaren onder dak, zonder dat ze van zich hebben laten horen. Zegt Landschapsbeheer Friesland.

Andere keren zijn ze luid en duidelijk aanwezig. Bij overlast, vragen of opmerkingen over beide soorten kunt u eindelijk terecht bij een heus meldpunt. Het meldpunt vleermuizen en steenmarters. Het is ondergebracht bij Landschapsbeheer Friesland en een deskundige geeft uitgebreid voorlichting, instructies of komt zelf langs voor advies. In het geval van steenmarters komt er altijd een professional van Landschapsbeheer Friesland ter plaatse.

“In het verleden kon je met dergelijke meldingen bijna nergens terecht”, legt coördinator Martijn Broekman van Landschapsbeheer Friesland uit. Deze taak neerleggen bij gemeentes was niet de juiste oplossing. Voor burgers bleef het onduidelijk waar ze zich moesten melden en bij de instanties zelf was het niet helder hoe de meldingen moesten worden afgehandeld. “Mensen werden vaak doorverwezen naar de ongediertebestrijding, met alle gevolgen van dien.”

Broekman weet dat er vaak dieren worden gedood door onwetendheid. En dat terwijl het strikt beschermde dieren zijn. “Het komt voor dat kieren in huizen worden dicht getimmerd. Vleermuizen maar ook steenmarters kunnen dan niet meer naar buiten of, afhankelijk van het tijdstip van de dag, niet meer naar binnen om bijv. hun jongen te zogen of te voeden. Het is immers meestal niet met 100% zekerheid vast te stellen of er jongen in het huis aanwezig zijn. De beestjes verhongeren dan”. Met name vleermuizen zijn erg kwetsbaar. Ze krijgen gemiddeld maar 1 jong per jaar en soms zelfs maar 1 jong in de twee jaar.

Het meldpunt is opgezet om meldingen snel en deskundig te kunnen afhandelen. Mensen krijgen instructies via de telefoon of een deskundige komt ter plaatse om het probleem op te lossen. Ongeveer 20 vrijwilligers worden nu opgeleid om bij mensen langs te gaan als ze problemen hebben met vleermuizen.

Broekman: “Wij zoeken nog steeds naar vrijwilligers, het liefst verspreid over de gehele provincie. Het uiteindelijke doel is om in elke gemeente (en dat zijn er nu nog 31) ongeveer 1 of 2 vleermuisvrijwilligers te hebben. De mensen weten alles van de omgeving en hebben weinig reistijd. In het geval van zieke beestjes is snel handelen belangrijk”.

Omdat steenmarters een speciale aanpak vereisen, worden hier professionals ingeroepen. Broekman: “George Meijners, Gerrit Tuinstra en ik hebben een steenmartercursus gevolgd, gegeven door Gerard Müskens van kennisinstituut Alterra. Wij zijn nu deskundig (en inmiddels ervaren) en handelen alle steenmartermeldingen zelf af.”

Het is niet de bedoeling van het meldpunt lukraak steenmarters en vleermuizen uit huizen te weren. “Wij geven voorlichting en willen overlast verminderen of voorkomen.” Broekman zegt dat we juist blij moeten zijn met deze 'ongenode' huisgenoten. “Vleermuizen zijn insecteneters en dat is rondom de slaapkamer in de zomer een groot voordeel. Wist je dat een vleermuis tussen mei en oktober ongeveer 45.000 insecten eet?”. Zelfs steenmarters zijn tot op zekere hoogte nuttig, ze eten o.a. muizen en ratten.

Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters
Mensen die een vleermuis of steenmarter in huis aantreffen, kunnen 7 dagen per week bellen met 06 - 1017 2218. Daarnaast kunnen ook vleermuiskolonies of steenmarterwaarnemingen buiten het huis worden doorgegeven. Denk bijvoorbeeld aan verkeersslachtoffers. Deze waarnemingen worden dan opgenomen in de Zoogdieratlas.nl voor Friesland. In het geval van overlast geeft een deskundige per telefoon instructies of komt hij of zij zelf bij de mensen langs. Voor meer informatie kunnen mensen terecht op de website: www.meldpuntvleermuizenenmarters.nl
Provincie:
Tag(s):