maandag, 21. maart 2011 - 11:46

Vliegbasis Woensdrecht decor voor militair geneeskundige oefening

Woensdrecht

Op vliegbasis Woensdrecht vindt van 21 maart tot en met 1 april de militaire geneeskundige oefening Joint Medical Modules (JMM) plaats. Centraal in JMM staat het missiegericht opleiden in operationele scenario’s.

Deze jaarlijks terugkerende oefening heeft een groot internationaal gehalte: naast de Nederlandse luchtmacht, landmacht en marine nemen ook coalitiepartners uit Duitsland, België, Spanje, Noorwegen, Hongarije, Frankrijk en Italië deel.

Vliegbasis Woensdrecht is twee weken lang het oefengebied voor ongeveer 200 deelnemers. De doelstelling van de oefening is het trainen van medische vaardigheden gericht op uitzending naar missiegebieden waar in internationaal verband wordt opgetreden. Het operationele oefenscenario zorgt onder meer voor een patiëntenaanbod zoals dat in missiegebieden voor kan komen. De opzet van de oefening is gekozen om werken in teamverband te stimuleren en internationale standaardprocedures af te stemmen.

Van maandag 28 maart tot en met woensdag 30 maart staat een live exercise gepland waarin het daadwerkelijke uitzendscenario plaatsvindt. Gedurende deze dagen vinden extra vliegbewegingen plaats om medische evacuatievluchten (medevac) te beoefenen.
Voor informatie over vliegbewegingen, zie http://www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of teletekstpagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met Bureau Communicatie van de vliegbasis Woensdrecht, telefoonnummer 0164-693939. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via het digitale formulier op http://www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of via het gratis telefoonnummer 0800-0226033.
Provincie:
Tag(s):