zaterdag, 11. juni 2011 - 0:08

VN-top: 'Aids ambitieus maar had steviger gekund'

Den Haag

De landen van de Verenigde Naties hebben zich vandaag in de slotverklaring van de VN-top over HIV/AIDS gecommitteerd aan nieuwe doelstellingen om Aids de wereld uit te helpen.

Toch had Nederland graag steviger taal en duidelijker afspraken willen zien over seksuele voorlichting, zelfbeschikking voor vrouwen en meisjes, het betrekken van jongeren en meer focus op homomannen, druggebruikers en sekswerkers.

De Nederlandse delegatie onder leiding van de minister-president van Sint Maarten, mevrouw Wescot, heeft in de onderhandelingen stevig op deze punten ingezet. Helaas liggen deze onderwerpen internationaal nog steeds te gevoelig om er overeenstemming over te bereiken, met name in Arabische en Afrikaanse landen. Nederland zet hier in de eigen ontwikkelingsprogramma’s juist wel op in. Om Aids goed te bestrijden moeten taboes worden doorbroken.


De slotverklaring formuleert naast de bestaande doelstellingen om Aids te behandelen en verdere verspreiding te voorkomen een aantal nieuwe doelen voor 2015: Overdracht van het virus tijdens de zwangerschap uitbannen en het aantal moeders dat sterft aan Aids sterk terugdringen. Ook spraken de VN-lidstaten af nieuwe infecties via seks en druggebruik te halveren, het aantal mensen dat behandeling krijgt meer dan te verdubbelen en stigmatisering en discriminatie van mensen met HIV/Aids tegen te gaan.
Provincie:
Tag(s):