donderdag, 11. augustus 2011 - 14:20

Voetstappen van zeker 1000 jaar voor Christus aangetroffen in Nijmegen

Nijmegen

Bij recente opgravingen in de Waalsprong in Nijmegen hebben archeologen van de gemeente prehistorische menselijke voetsporen gevonden.

Deze zijn tussen 2500 – 1000 voor Christus achtergelaten in de kleiige oeverzone van een geul. In de Waalsprong zijn nog niet eerder voetafdrukken uit de prehistorie aangetroffen, en ook in de rest van Nederland zijn ze zeldzaam.

Het gaat om de afdruk van een paar kleine voeten en afdrukken van groter formaat, waarschijnlijk van een kind en een volwassene. Mogelijk droeg de volwassene schoeisel.

Van de voetsporen zijn gipsafdrukken genomen, zodat deze verder bestudeerd kunnen worden. Naast de voetafdrukken zijn ook veel hoefafdrukken aangetroffen. Nader onderzoek moet nog uitwijzen welke dieren in het verleden op deze plek hun dorst hebben gelest.

In die tijd (2500-1000 voor Christus) woonde er in het gebied, dat nu de Waalsprong wordt genoemd, een boerenbevolking die graan verbouwde en runderen, varkens, schapen en geiten hield.

De voet- en hoefafdrukken zijn gevonden in de bedding van een van de vele geulen die in het verleden door het gebied van de Waalsprong kronkelden. Deze geulen zijn gevormd en weer dichtgeslibd tussen 2500 en 1000 voor Christus, in de jonge steentijd en de bronstijd. De geul waar de voetsporen gevonden zijn is nu weer dicht.
Provincie:
Tag(s):