dinsdag, 6. december 2011 - 11:21 Update: 08-07-2014 0:55

Voor 2011 en 2012 wordt een toename armoede verwacht

In 2010 is de kans op armoede in Nederland niet afgenomen, ondanks het economisch herstel in dat jaar. Vooral alleenstaanden die jonger zijn dan 65-jaar, of eenoudergezinnen leven in armoede.

Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag verschenen Armoedesignalement 2011. In het rapport geven onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

In het rapport zijn twee hoofdcriteria voor armoede gebruikt.
Het CBS beschrijft de kans op armoede op grond van de lage-inkomensgrens. Deze grens wordt jaarlijks alleen aangepast voor de prijsontwikkeling en vertegenwoordigt daardoor een vast koopkrachtbedrag. De uitkomsten worden voornamelijk beschreven voor huishoudens.

Het SCP kijkt vooral naar individuele personen die volgens een budgetbenadering arm zijn. Het niet-veel-maar-toereikendcriterium staat hierbij centraal. Dit normbedrag is gebaseerd op de minimaal vereiste uitgaven voor voedsel, kleding, wonen en sociale participatie.

Van de huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens beschikte in 2009 een kwart over een eigen woning. Van de zelfstandigen met een laag inkomen hadden zes op de tien een eigen woning, bij de werknemers waren dat er drie op de tien en bij gepensioneerden bijna vier op de tien. Bij bijstandsontvangers kwam een eigen woning vrijwel niet voor.

De armoede stijgt volgens deze maatstaf al sinds 2008, tot ruim 1,1 miljoen mensen (7,3 procent) in 2012. Vooral bij uitkeringsontvangers jonger dan 65 jaar en bij kinderen wordt in 2011 en 2012 een toename verwach
Categorie:
Tag(s):