dinsdag, 13. september 2011 - 19:27

Voor- en tegenstanders aan het woord over windenergie

Regio

Welke locaties zijn het meest geschikt voor windenergie, hoe groot moeten windparken in de Veenkoloniën worden, wat is de beste opstelling voor windturbines in een windpark en hoe kan de bevolking het beste worden betrokken bij al die plannen? Over deze en andere vragen gaan de provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze en Borger- Odoorn in gesprek met belanghebbenden in het zoekgebied voor windenergie.

De provincie en de beide gemeenten nodigen vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen uit voor een interview over hun standpunten. Daarbij gaat het niet alleen om initiatiefnemers van windparken en actiegroepen die tegen windenergie zijn. Ook
belangengroeperingen in de Veenkoloniën krijgen een uitnodiging. Daarbij kan gedacht worden aan dorpsraden en het bedrijfsleven.

De uitkomst van al deze gesprekken zal betrokken worden bij de Gebiedsvisie Windenergie. Die gebiedsvisie zal ondermeer een beoordelingskader zijn voor windparken. Ook zal deze visie een duidelijk beeld moeten geven van de voor- en nadelen van windenergie in de Veenkoloniën en verbindingen leggen tussen windenergieprojecten en andere (sociaal- economische) ontwikkelingen in het gebied.

In het gehele zoekgebied voor windenergie in Drenthe (Oost en Zuidoost Drenthe) zijn circa 25 voornemens bekend voor het realiseren van een windpark. Het meest bekend is wellicht het plan voor een groot windpark in de gemeente Borger-Odoorn (De Drentse Monden). De (rijks-)
procedure voor dit plan is onlangs gestart met de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, ter voorbereiding van het nog op te stellen Milieueffectrapport. De procedure voor de gebiedsvisie loopt parallel aan de formele procedure van het rijk voor dit park.
Provincie:
Tag(s):