dinsdag, 1. maart 2011 - 11:44 Update: 08-07-2014 1:00

'Vooraf ingevulde aangifte weer beschikbaar'

Belastingplichtigen kunnen vanaf 1 maart aangifte doen met de vooraf ingevulde aangifte. De Belastingdienst vult veel gegevens zoals naam, adres, woonplaats, loon of studiefinanciering en de WOZ-waarde van een koopwoning alvast in. Belastingplichtigen moeten deze gegevens controleren, aanvullen en waar nodig wijzigen.

Met het gebruik van deze gegevens is de aangifte makkelijker en het kost minder tijd. Ook maken mensen minder invulfouten via de digitale aangifte dan via papier. Vorig jaar hebben bijna 3 miljoen mensen gebruik gemaakt van de vooraf ingevulde aangifte.

In totaal moeten circa 9,5 miljoen mensen aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2010. Wie voor 1 april de aangifte indient, krijgt voor 1 juli bericht van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige aanslag. Hierin staat hoeveel de belastingplichtige terugkrijgt of moet betalen.
Categorie:
Tag(s):