donderdag, 13. januari 2011 - 8:07

Voorbereidingen getroffen hoog water rond Den Bosch

Den Bosch

De piek van het hoge Maaswater wordt op donderdag 13 januari in Den Bosch verwacht. ‘De hoogte van de watergolf is door Rijkswaterstaat naar boven bijgesteld’, meldt het Waterschap Aa en Maas.

De verwachting is nu dat deze piek op 4,24 meter boven NAP ligt. Alle voorbereidingen voor deze piek zijn getroffen. De waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben de situatie onder controle en blijven alert.

Beperkte dijkbewaking
De waterschappen voeren op de kades en dijken beperkte dijkbewaking uit. Dit betekent dat er minimaal een keer per dag een controle plaatsvindt. Zodra de waterstanden boven de 4,0 meter NAP komen wordt de dijk- en kadebewaking opgeschroefd naar drie keer per dag.

In samenspraak met de gemeente is afgesproken dat de fietstunnel A2 woensdagmiddag werd afgesloten en ook is dringend geadviseerd aan Natuurmonumenten om het vee bij de Ertveldplas weg te halen. Ook de kades in het gebied onder Den Bosch worden geïnspecteerd en gecontroleerd. Zo zijn de waterschappen alert op alle mogelijke knelpunten.

Scenario’s
Normaal staat het water op 2,20 meter boven NAP, woensdag stond het op 3,50 meter. Er is niet met zekerheid te zeggen hoe hoog het water precies komt. De waterschappen werken daarom met scenario’s, waarmee op basis van de huidige beschikbare gegevens gekeken wordt wat minimaal te verwachten is en wat er in het ergste geval moet gebeuren.

Duidelijk is dat de piek donderdag Den Bosch bereikt. In het minimale geval komt het peil bij de Vughterstuw donderdagmiddag boven de 4 meter en bereikt het maximaal 4.10 meter boven NAP. Het maximale scenario geeft aan dat donderdagochtend vroeg al de 4 meter wordt bereikt en kan stijgen tot 4.30 meter boven NAP.

Bij 4.50 meter boven NAP wordt verhoogde dijkbewaking ingesteld en wordt ook overleg gevoerd of het Bossche Broek in Den Bosch als waterbergingsgebied moeten worden ingezet. Met de huidige gegevens is de verwachting dat die stand niet bereikt wordt.

De piek verlaat zondag het gebied. Een nieuwe piek in deze regio wordt niet verwacht.

Water in regionale waterlopen
De regen die de komende dagen valt levert voor de sloten en beekjes in het regionale watersysteem vooralsnog geen problemen op. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om zoveel mogelijk water zo snel mogelijk uit het gebied weg te voeren, zodat de sloten en beken regenwater kunnen opvangen. De waterlopen zullen in sommige gevallen zichtbaar hoger zijn dan normaal, maar leveren nog geen probleem op.

Waterschap De Dommel heeft op zes punten pompen stand-by staan. Volgens een hoogwaterdraaiboek worden die afhankelijk van de situatie, de verwachtingen en vooraf bepaalde waterstanden ingezet. Waterbergingsgebieden worden nog niet ingezet.

Afvoer op de Maas
De rivieren de Dommel en de Aa voeren hun water af bij spuisluis Crèvecoeur op de Maas. Midden in de stad ’s-Hertogenbosch komen deze twee rivieren samen en gaan zij verder als de Dieze. Bij een hoge waterstand op de Maas stroomt het water van de Dieze (onder vrij verval) met minder grote hoeveelheden in de Maas.

Sluisluis Creveceour is nu dicht om te voorkomen dat Maaswater de Dieze instroomt. De Dieze voert niet af en het waterpeil in de Aa en de Dommel stijgt hierdoor. Wel kan het water van de Dommel nog via het Drongelens Kanaal afgevoerd worden.
Provincie:
Tag(s):