woensdag, 1. juni 2011 - 20:26

Voorlichtingsactie snelheid op Lekdijk te Lopik

Lopik

Op Pinksterzondag 12 juni organiseert Veilig Verkeer Nederland een voorlichtingsactie op de Lekdijk te Lopik. De actie is bedoeld om zoveel mogelijk weggebruikers te attenderen op de gevaren van te hard rijden.

De Lekdijk is in de afgelopen jaren een populaire toeristische route geworden voor zowel automobilisten als motorrijders. Aanwonenden van de Lekdijk klagen echter al langere tijd over te hoge snelheden. Recreatieve fietsers, die gebruik maken van delen van de route, geven tevens aan zich onveilig te voelen op de smalle dijk.

Om aandacht te vragen voor de risico's van te hard rijden organiseert Veilig Verkeer Nederland de voorlichtingsactie, welke van 12.00 tot 16.00 uur plaats vindt op recreatierustplaats Salmsteke, Lekdijk Oost 11 te Lopik. Het doel van de voorlichting is om weggebruikers bewust te maken van de risico's die ontstaan door het overschrijden van de maximumsnelheid. De actie, die in opdracht van het ROV-Utrecht wordt uitgevoerd, valt samen met de handhavingsactie van de Politie Utrecht in de periode april tot augustus.
Provincie:
Tag(s):