maandag, 23. mei 2011 - 12:37 Update: 08-07-2014 0:58

Voorspoedig herstel pensioenfondsen

Bijna alle Nederlandse pensioenfondsen herstellen naar verwachting.

Verreweg de meeste fondsen voldoen aan het hersteltempo dat ze zelf eerder in hun herstelplannen hadden aangegeven. Dat concludeert de Pensioenfederatie uit het bericht van De Nederlandsche Bank dat een vijftal kleinere fondsen misschien per 1 april 2012 een korting moet doorvoeren op de pensioenrechten.

DNB heeft dit vandaag bekend gemaakt na grondige beoordeling van de begin dit jaar door circa 300 fondsen ingediende tussentijdse evaluaties van hun herstelplan met als peildatum 31 december 2010.

De vijf fondsen die per 1 april 2012 misschien moeten gaan korten, hebben zich inmiddels bij de Pensioenfederatie gemeld. De korting zal alleen plaatsvinden als het herstel in de loop van 2011 niet alsnog op schema komt. Het betreft de Stichting Pensioenfonds Cultuur, Stichting Pensioenfonds Royal Leerdam, Stichting ISS Pensioenfonds, Stichting Pensioenfonds Poseidon en Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. In totaal gaat het om 30.000 betrokkenen, waaronder circa 5000 gepensioneerden. De fondsen hebben hun deelnemers zelf al over hun situatie geïnformeerd.
Categorie:
Tag(s):