donderdag, 30. juni 2011 - 13:08

Voortrekkersrol provincie in overdracht jeugdzorg naar gemeenten

Groningen

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 29 juni 2011 heeft de ChristenUnie in de provincie Groningen aandacht gevraagd voor een warme overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten. De provincie zal hierin een voortrekkersrol moeten vervullen en sturing moeten bieden.

Statenlid Stieneke van der Graaf: ‘Met de overdracht van de jeugdzorg komt er heel wat op de gemeenten af. De provincie blijft tot 2016 eindverantwoordelijk voor de jeugdzorg en beschikt op dit moment over meer ervaring, kennis en kunde dan gemeenten op het gebied van de jeugdzorg. Dit geeft ons een natuurlijke verantwoordelijkheid in dit transitieproces, die de provincie ook moet némen.’

Eerder nog liet het College van GS in een bestuurlijke reactie op aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer weten dat zij voor zichzelf geen voortrekkersrol zag weggelegd. Tijdens het debat in de Statenvergadering liet zij zich echter positief uit over het verzoek van de ChristenUnie. De motie is met brede steun vanuit de Staten aangenomen, alleen de fractie van het CDA stemde tegen.
Provincie:
Tag(s):