woensdag, 26. januari 2011 - 11:10

Vorstschade wegennet Maastricht groter dan vorig jaar

Maastricht

De gemeente Maastricht is aan de slag gegaan om de vorstschade aan het gemeentelijk wegennet zo snel mogelijk te herstellen. Hoewel de winter nog niet voorbij is, kan uitstel van het dichten van de gaten in het wegdek vanwege de veiligheid niet langer wachten. Uit een eerste inventarisatie is namelijk gebleken dat de vorstschade zeker twee maal groter is dan vorig jaar.

Dit heeft alles te maken met de langdurige vorstperiode en de bestrijding van de hevige sneeuwval van afgelopen weken.
Momenteel worden alle wegen en straten – het gemeentelijke wegennet meet 520 kilometer - geïnspecteerd. Gaten worden provisorisch hersteld met asfalt. Gezien de grote hoeveelheid gaten heeft de gemeente Maastricht meerdere asfaltploegen ingezet om de overlast tot een minimum te beperken. Deze klus kan nog enkele weken duren. Hierbij dient bovendien aangemerkt te worden dat het winterseizoen nog lang niet voorbij is en nieuwe schade kan ontstaan.

Na afloop van het winterseizoen zal het gehele plaatje in beeld worden gebracht. Dan zal bekeken worden waar groter herstel noodzakelijk is in de vorm van een geheel nieuw wegdek. Gezien de technische voorbereidingstijd en de verplichte aanbestedingsprocedures kan in september worden begonnen met de definitieve oplossingen.
Provincie:
Tag(s):