vrijdag, 16. september 2011 - 18:38

Vraagtekens blijven over geld voor Wetsus en natuur

Het blijft voorlopig onduidelijk of het kabinet na volgend jaar het watertechnologiecluster rond Wetsus in Leeuwarden financieel blijft ondersteunen. Pas volgend jaar neemt het kabinet daarover een besluit, blijkt uit de rijksbegroting voor 2012. Ook ontbreekt een goed beeld op de bezuinigingen op natuur. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Fryslân in een eerste reactie op de rijksbegroting.

Dat niet alle onduidelijkheid is weggenomen, is deels verklaarbaar. Gesprekken over het natuurgeld lopen nog tussen Rijk en provincies. ,,Maar natuur en landschap zijn wel speerpunten in ons provinciale beleid. We krijgen op die terreinen meer bevoegdheden, maar wachten al een jaar af hoe stevig het kabinet er op gaat bezuinigen. Daardoor kunnen we niet verder’’, aldus gedeputeerde Hans Konst.

Over Wetsus kwam een topteam van adviseurs met een lovend rapport richting minister Maxime Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie. ,,Toch blijft het volgens de begroting nog lang een vraagteken hoe het met Wetsus komt. We zullen er alles aan doen om daar samen met de minister zo snel mogelijk een uitroepteken van te maken’’, stelt Konst. ,Wetsus is toch het Friese symbool van nieuwe energie en nieuwe werkgelegenheid van wereldformaat.’’

De green deal die het kabinet met regio’s wil sluiten, biedt voor Fryslân uitgelezen kansen om verder te gaan met het verduurzamen van de energievoorziening. Binnenkort wil het kabinet hier nadere afspraken over maken.

Op het gebied van auto-, vaar- en spoorwegen staan de meeste Friese projecten keurig in de rijksbegroting of zijn daar al andere afspraken over gemaakt. Punt van zorg blijft wel de Afsluitdijk. Het bedrag dat voor een nieuwe spui beschikbaar is, is in een jaar tijd verlaagd van 246 miljoen euro naar 203 miljoen euro. Er is niet aangegeven waar die korting aan te wijten is. De extra spui is in 2017 klaar.

Voor het verstevigen van de Afsluitdijk staat 400 miljoen euro in de begroting. Die werkzaamheden beginnen in 2015.

Het kabinet stopt na 2013 met de plannen om bedrijventerreinen te herstructureren. De opgave die er dan nog ligt in Fryslân is zonder rijksbijdrage moeilijk te realiseren

Waar Fryslân meer locaties voor windmolens op zee boven de Wadden wil hebben, spreekt het kabinet nog geen voorkeur uit voor nieuwe zeelocaties.
Provincie:
Tag(s):