maandag, 25. juli 2011 - 20:01

Vreemdelingenbewaring bij krakersactie terecht toegepast

Utrecht

Zes personen die begin juli werden opgepakt bij een ontruimingsactie van kraakpanden in Amsterdam zijn terecht in vreemdelingenbewaring gesteld.

Dat heeft de vreemdelingenrechter maandag geoordeeld. Het zestal was samen met 34 andere betrokkenen een procedure bij de rechter begonnen, omdat zij van mening zijn dat zij onterecht in vreemdelingenbewaring zijn gesteld.

Vreemdelingenbewaring kan worden opgelegd wanneer iemand de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert. Van de zes personen die werden opgepakt bij de ontruimingsactie en nu nog vastzitten is tot op heden nog geen identiteit vastgesteld. Daarom wordt er vanuit gegaan dat deze personen vreemdelingen zijn.

De IND gaf — namens de minister voor Immigratie en Asiel — als redenen voor het opleggen van de maatregel van vreemdelingenbewaring dat in drie van de zes zaken de opgepakte personen niet beschikten over een vaste woon- en verblijfplaats en dat zij zich niet hebben aangemeld bij de politie. Dat laatste moet iedere vreemdeling na aankomst in Nederland binnen drie dagen doen. In alle zaken werd aangevoerd dat de betrokken personen niet beschikten over een identiteitsbewijs.

De rechtbank oordeelde maandag dat de IND die omstandigheden terecht als grond voor het opleggen van vreemdelingenbewaring heeft mogen gebruiken, omdat het zestal medewerking weigert te verlenen aan het vaststellen van hun identiteit en nationaliteit. Er is daarmee volgens de rechtbank voldoende gebleken dat de zes de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijken of belemmeren. Vreemdelingenbewaring mag daarom worden toegepast.

Omdat de zes medewerking aan de vaststelling van hun identiteit en nationaliteit weigeren, blijven de gevolgen daarvan, waaronder de voortzetting van de bewaring voor hun rekening en risico.

De rechter heeft vandaag alleen uitspraak gedaan in de zaken van de personen die vastzitten. In dertig zaken moet nog uitspraak worden gedaan. Die uitspraken komen volgende week maandag. Vier procedures zijn inmiddels ingetrokken.
Provincie:
Tag(s):