maandag, 5. september 2011 - 10:38

Vrijspraak MIVD-er voor schenden staatsgeheim

Arnhem

De rechtbank Arnhem heeft vandaag een 53-jarige voormalig Militaire Inlichting- en Veiligheids Dienst (MIVD)-medewerker vrijgesproken van schending van een staats-, dan wel beroepsgeheim.

De man heeft in het kader van een procedure voor de bezwarencommissie veiligheidsonderzoeken Defensie een gesprek gehad met de advocaat van de twee MIVD-medewerkers die onderwerp waren van deze procedure. De man was voormalig chef van de twee medewerkers. Tijdens dit gesprek heeft de man de namen van een aantal MIVD-medewerkers, alsmede de afdelingen waar zij werkzaam waren, genoemd.

Dergelijke informatie is doorgaans als staatsgeheim aan te merken, maar in deze specifieke omstandigheden - de advocaat had deze kennis en informatie al, en zowel verdachte als de MIVD waren hiervan op de hoogte. Daarom kan niet gesteld worden dat met het in de loop van een gesprek noemen van wederzijds bekende namen en afdelingen opzettelijk enige (staatsgeheime) informatie is overgedragen. Er kan dus ook niet gesteld worden dat er sprake kan zijn van het opzettelijk “verstrekken van staatsgeheime inlichtingen”. Dan zou er informatieoverdracht hebben plaatsgevonden. Van de bovengenoemde omstandigheid uitgaande kan evenmin worden gesteld dat verdachte beroepsgeheime informatie bekend heeft gemaakt.

Justitie had een werkstraf van 150 uur en een maand voorwaardelijke militaire detentie geëist, maar de militaire rechtbank in Arnhem ging daar niet in mee.
Provincie:
Tag(s):