woensdag, 15. juni 2011 - 14:03

VrijwilligersHuis Borsele onderzoekt vraag en aanbod

Borsele

Vanaf half juni tot half juli 2011 vindt er in de gemeente Borsele een behoefteonderzoek plaats onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Een groot aantal vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers krijgen een vragenlijst toegezonden. In deze lijst kunnen zij onder andere aangeven welke behoefte aan ondersteuning er vanuit het VrijwilligersHuis van de gemeente Borsele wenselijk is.

Met de resultaten uit dit onderzoek wil het VrijwilligersHuis inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van vrijwilligersorganisaties en haar vrijwilligers. Hierdoor verwacht het VrijwilligersHuis vraag en aanbod beter op elkaar af te kunnen stemmen.
Provincie:
Tag(s):