donderdag, 10. maart 2011 - 8:59 Update: 08-07-2014 1:00

'Vroeger was alles beter'

Den Haag

Veel Nederlanders zijn negatief over de politiek en pessimistisch over hoe de samenleving zich ontwikkelt.

Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) lijkt de conclusie getrokken te kunnen worden dat men vroeger alles beter vond.

Er zijn vooral zorgen over de politiek en de samenleving. Zo is er minder respect en doet de politiek te weinig om de problemen aan te pakken. CPB: Opvallend in het onderzoek is dat mensen zich machteloos voelen. “zelf is men niet in staat om de geconstateerde negatieve tendensen in de samenleving om te buigen en van de politiek/overheid verwacht men weinig”.

Een deel van de Nederlandse bevolking houdt een sterk gevoel van maatschappelijk en politiek onbehagen. Stelden we dat in 2004 vast op 33%, dan blijkt het aandeel in 2009 26%. Er is dus sprake van een daling, maar het percentage ligt wel veel hoger dan in het midden van de jaren negentig (17%). Het onbehagen is geringer onder hogeropgeleiden, lezers van de Volkskrant, NRC en Trouw en aanhangers van GroenLinks. Het is groot onder lageropgeleiden, lezers van de Telegraaf en vooral aanhangers van de PVV. In Overijssel is het aandeel het kleinst en in Limburg het grootst.
Categorie:
Tag(s):