maandag, 12. december 2011 - 21:29

VVD en PvdA gaan samen niet verder in Tynaarlo

Tynaarlo

De procesbegeleiders van de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tynaarlo, de herenKlok en Brouwer, hebben maandag de Commissaris van de Koningin in Drenthe op de hoogte gesteld van hun bevindingen.

Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar had de twee grootste fracties in Tynaarlo, de PvdA en de VVD, bereid gevonden om gesprekken te voeren over de vorming van een nieuw college, waarin zij beide vertegenwoordigd zijn. Dit was de uitdrukkelijke wens van de
gemeenteraad.

Vorige week dinsdag, donderdag en zaterdag hebben de PvdA en de VVD naar eigen zeggen constructieve gesprekken gevoerd. Hieruit trekken zij echter de conclusie dat er geen programmatische overeenstemming tussen beide partijen valt te bereiken. De procesbegeleiders hebben dit gerapporteerd aan de Commissaris van de Koningin.

Volgens Tichelaar is nu feitelijk vastgesteld dat een college waarin zowel de VVD als de PvdA zijn vertegenwoordigd, niet tot de mogelijkheden behoort. De commissaris vindt dat hiermee een nieuwe fase is aangebroken. Hij roept de fracties in Tynaarlo om nu voortvarend andere
samenstellingen van een coalitie te onderzoeken.

De commissaris wacht dit af en laat zich op de hoogte houden over de ontwikkelingen.
Provincie:
Tag(s):