maandag, 12. december 2011 - 8:29

VVD wil 'bijstandstoerist' snel het land uitzetten

Den Haag

VVD-Kamerlid Malik Azmani wil korte metten maken met bijstandtoerisme. Arbeidsmigranten die nog maar kort in Nederland hebben gewerkt en een beroep doen op de bijstand moeten volgens de VVD direct het land uit kunnen worden gezet.

Hiervoor gaat VVD 'er Azmani pleiten tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken later deze week, zo melden verschillende media maandag.

Azmani vreest dat mensen van buiten Nederland, die nog maar kort in ons land hebben gewerkt, in toenemende mate een beroep op de bijstand zullen doen. Arbeidsmigranten zijn volgens de VVD welkom als ze werken en in hun bestaan kunnen voorzien.

De gemeente Vaals, dichtbij het drielandenpunt met België en Duitsland, had al met dit probleem te kampen. Hier doen veel Oost-Europeanen een beroep op de bijstand. Vaals heeft eerder dit jaar daarom van minister Kamp (Sociale Zaken) de mogelijkheid gekregen om bij aanvraag voor bijstand te controleren of iemand verblijfsrecht heeft in Nederland als daaraan wordt getwijfeld. Heeft iemand geen verblijfsrecht, dan hoeft de gemeente geen bijstand te verstrekken. Kamp wil dit landelijk regelen en moet hiervoor de wet nog aanpassen.

Minister Kamp heeft er al veel langer moeite mee dat onder anderen Polen steeds vaker een beroep doen op de bijstand of de daklozenopvang.
Nederland heeft relatief hoge uitkeringen en is daardoor aantrekkelijk voor bepaalde migranten. Hij wil dat Europese regels worden aangescherpt. In plaats van dat EU-burgers na één jaar werk in andere lidstaat een uitkering in dat land kunnen krijgen, moet dat ten minste vijf jaar worden.
Provincie:
Tag(s):