dinsdag, 18. oktober 2011 - 12:39

Waarnemend burgemeester begonnen in De Wolden

Zuidwolde

Mevrouw Janny Vlietstra is twee weken geleden begonnen als waarnemend burgemeester in De Wolden. In de periode totdat er een nieuwe burgemeester is benoemd, zal zij haar taak als waarnemend burgemeester vervullen. Janny Vlietstra voert de wettelijke taken uit die bij burgemeestersambt behoren, zoals openbare orde en veiligheid. Daarnaast heeft zij ook de portefeuille Personeel en Organisatie onder haar hoede.

De collegevergaderingen vinden in de periode van waarneming plaats op maandag in plaats van dinsdag. Burgemeester Vlietstra heeft zitting in de Eerste kamer en deze vergadert wekelijks op dinsdag. De eerste collegevergadering is op maandag 12 oktober geweest.

De waarnemend burgemeester neemt ook de representatieve taken op zich zoals het bezoeken van een jubilerend echtpaar en 100-jarigen en het uitreiken van Koninklijke Onderscheidingen.

Burgemeester Vlietstra (63) is tot dit voorjaar gedeputeerde geweest in de provincie Drenthe en daarvoor vanaf 1995 tot 2009 burgemeester van Winschoten. In 2001 en 2007 werd zij herbenoemd. In juni 2011 werd mevrouw Vlietstra beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Zij is gehuwd en heeft twee kinderen en een kleinkind. Zij woont in Winschoten.
Provincie:
Tag(s):