vrijdag, 16. september 2011 - 0:35

Waarnemend burgemeester voor Apeldoorn

Apeldoorn

Op 1 oktober 2011 wordt de heer J.J.W. (Hans) Esmeijer waarnemend burgemeester van de gemeente Apeldoorn.

Hans Esmeijer (65 jaar, CDA) was van 1999 tot april 2011 lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Hij was tevens waarnemend Commissaris van de Koningin in Gelderland van januari tot september 2005. Daarvoor was hij onder andere voorzitter van het College van het Bestuur van het ROC Pascal Randmeer Onderwijsgroep. Vanaf 1969 tot 1999 heeft de heer Esmeijer diverse functies bekleed in het onderwijs in Apeldoorn.

De Commissaris van de Koningin in Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Apeldoorn, besloten tot het aanstellen van een waarnemend burgemeester in deze gemeente. De functie is per 1 oktober vacant vanwege het vertrek van huidige burgemeester mr. G.J. de Graaf die per 28 juni 2011 voorzitter is geworden van de Eerste Kamer der Staten- Generaal.

Zo spoedig mogelijk zal de procedure worden gestart om tot een nieuwe burgemeester van de gemeente Apeldoorn te komen.
Provincie:
Tag(s):