maandag, 11. juli 2011 - 10:41

Wapenvergunning Tristan onterecht

Alphen aan den Rijn

Van der V., die op 9 april 2011 een bloedbad heeft aangericht in het winkelcentrum de Ridderhof, blijkt gedwongen opgenomen te zijn geweest. Dat blijkt uit een maandag gehouden persconferentie van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Toen hij in 2008 een aanvraag indiende voor een wapenvergunning zijn noch deze opname, noch zijn geestelijke toestand die tot opname leidde betrokken bij deze aanvraag. De politie merkte op dat verder alle andere procedures en stappen die bij zo'n aanvraag horen goed zijn doorlopen. Of de informatie over zijn opname en behandeling niet verstrekt is, of dat de behandelaar van de aanvraag de informatie over het hoofd heeft gezien, is onbekend.

Was de informatie over zijn behandeling en op opname bij de GGZ wel meegenomen in de afweging voor verstrekking van een wapenvergunning, dan was de procedure zeker anders verlopen, zo verklaarde korpschef Jan Stikvoort van politieregio Hollands-Midden.

Informatie over zijn behandeling bij GGZ had volgens Kitty Nooy, hoofdofficier van justitie, “minimaal moeten leiden tot een vraag aan Van der V. om een verklaring van zijn arts-psychiater. Voor het aanvraag van verlof is verklaring arts psychiater essentieel.”

Schizofreen
Van der V. was een schizofreen van het paranoïde type. Hij leed volgens de officier van justitie aan depressieve stoornissen. Uit het onderzoek is gebleken dat van der V. stemmen hoorde en werkte met een ouija-bord. Hij meende met geesten te kunnen spreken en gebruikte hierbij een electric voice phenomenon (EVP-recorder), een apparaat waarmee men stemmen van overledenen zou kunnen opvangen. Ook hield van der V. van spree shootings (schietpartijen waar een dader in korte tijd veel slachtoffers maakt en de dader zich daarna van het leven berooft) en andere schietspelletjes.

Hij was christelijk opgevoed maar kwam gaandeweg steeds meer in conflict met God. Uit gevonden brieven aan God blijkt dat van der V. God aansprakelijk stelde voor al het leed en lijden in de wereld. Hij vond het lijden ondragelijk en wilde zichzelf doden. Maar niet eerder dan na God voor het lijden te hebben gestraft door middel van het doden van zijn schepsels.

Solo-actie
Uit het politieonderzoek is verder gebleken dat de actie van van der V. een solo-actie is geweest. Er zijn geen mededaders en de actie was ook niet tegen bepaalde personen gericht.

Wel wordt één persoon verdacht van het overtreden van artikel 136 uit het Wetboek van Strafrecht. Hij zou mogelijk hebben geweten dat van der V. deze actie van plan was. Het niet verstrekken van zulke belangrijke informatie aan de politie is strafbaar. Na zorgvuldig en uitvoerig beraad heeft justitie besloten dat deze zaak voor de rechter moet komen.

Diverse instanties wisten dat Van der V. kampte met psychische problemen én een wapenvergunning had.
De vraag of betrokkenen verwijtbaar hebben gehandeld, “kunnen wij niet beantwoorden”, aldus Nooy. De Inspectie van Gezondheidszorg doet hierna onderzoek, dat verschijnt in september.

Tristan van der V. richtte op 9 april jl. een bloedbad aan in winkelcentrum de Ridderhof. Hij gebruikte hiervoor een automatisch vuurwapen waarmee hij 6 mensen dood schoot. Vijftien mensen raakten gewond. Uiteindelijk schoot van der V. zichzelf door het hoofd in een Albert Heijn.
Provincie:
Tag(s):