dinsdag, 15. februari 2011 - 21:51

Warmte-Koude Opslag voor gemeentegebouwen

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen gaat voor de energievoorziening van drie gemeentelijke gebouwen warmte-koudeopslag (WKO) toepassen. Het gaat hier om het Raadhuis, het Compagnieshuis en het Werkplein. Het college heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheid van toepassing van een WKO. Uit dit onderzoek blijkt dat het technisch haalbaar is om de 3 gemeentelijke gebouwen te verwarmen en te koelen met grondwater.

De WKO, zoals deze in Hoogeveen wordt aangelegd, bestaat uit een warme en een koude bron, die diep gelegen is in de ondergrondse bodem. Doormiddel van één of meerdere warmtepompen wordt er, afhankelijk van de buitentemperatuur, warm of koud grondwater (energie) opgepompt om de gebouwen te kunnen verwarmen of koelen (zie afbeeldingen). Gevolg hiervan is dat de energiebehoeftes van gas en elektra beduidend lager komen te liggen. Wanneer de warmte- en koudevraag van de gebouwen de capaciteit van het WKO-systeem overstijgt, springen de conventionele systemen (bestaande HR-Cv-ketels) bij om de vraag alsnog te kunnen realiseren.

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een WKO-systeem toegepast kan worden. Echter bij de uitwerking van de verbouwingsplannen voor het Raadhuis en het Compagnieshuis is de toegepaste installatietechniek zodanig ontworpen dat in een later stadium de toevoer van warmte en koude naar de installaties niet alleen met de normale gas- en elektra-aansluitingen zou kunnen plaatsvinden, maar ook uit duurzame bronnen. In dit geval dus uit de aardbodem.

Burgemeester en wethouders zien in de WKO-installatie vooral winst voor het milieu. Het college ziet de toepassing van WKO als een voorbeeldproject voor de duurzaamheidsdoelstellingen in de gemeentelijke milieuvisie. Ze laat hiermee zien dat het de ambitie van een klimaat-neutraal beleid serieus neemt.

Uit het bovengenoemde onderzoek blijkt dat toepassing van het WKO-systeem 200 ton minder CO2 uitstoot oplevert. Dit sluit goed aan bij één van de duurzaamheidsdoelstellingen in de gemeentelijk milieuvisie, een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie. Het toepassen van deze alternatieve energiebron levert een besparing op het gasverbruik op van 112.000 m³.

In het begin van week 7 wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden, die in mei gereed moeten zijn. Als eerste zal er een boring plaatsvinden voor de zogenaamde haalbron. De bron bevindt zich in het Tjalmapark, net achter het Raadhuis. De infiltratiebron bevindt zich net achter het Werkplein en zal geboord worden nadat de haalbron is voltooid.

Er zullen, om de bronnen te koppelen, leidingen gelegd worden door de Prins Bernhardstraat, de Van der Duyn van Maasdamstraat en een klein deel van de Herman Bavinckstraat. Hierdoor zal het verkeer rondom deze straten tijdelijk hinder ondervinden. Van de bronnen is straks niet of nauwelijks meer iets te zien. Deze worden onder of net boven het maaiveld afgewerkt.
Provincie:
Tag(s):