dinsdag, 10. mei 2011 - 12:48

Waterbeheerders spelen in op aanhoudende droogte

Lobith

Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen maatregelen in verband met de droogte. Door het aanhoudende droge weer is de afvoer op de Rijn en Maas sterk afgenomen

Bij het aanhoudende droge weer zullen de rivierafvoeren en de grondwaterstanden langzaam verder afnemen. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de situatie daarom scherp in de gaten.

Afgelopen weken is er in Nederland en ook in de stroomgebieden van Rijn en Maas weinig neerslag van betekenis gevallen. De afvoer van de Maas bij Luik daalt en bedraagt momenteel 80 m3/s. Dit is circa 100 m3/s lager dan normaal voor de tijd van het jaar.

De wateraanvoer van de Rijn is zeer laag voor de tijd van het jaar en bedraagt momenteel 975 m3/s. Naar verwachting zal de afvoer bij Lobith in de komende dagen licht dalen. Het langjarige gemiddelde voor begin mei bedraagt circa 2.300 m3/s. De Rijnafvoer is inmiddels lager dan in 1976 in dezelfde tijd van het jaar. Alleen in 1921 was er bij Lobith een nog lagere Rijnafvoer in deze periode van het jaar.
Provincie:
Tag(s):