woensdag, 15. juni 2011 - 13:06

Waterkwaliteit Maasnielderbeek verbeterd

Roermond

De pompen met speciale beluchters die de Gemeente Roermond en Waterschap Roer en Overmaas afgelopen week hebben geplaatst om de waterkwaliteit in de Maasnielderbeek en de vijvers in Roermond te verbeteren, hebben het gewenste effect gehad. Het zuurstofpeil in het water is gestegen. De pompen zijn inmiddels verwijderd. Het ecosysteem in de beek kan zich nu weer zelf verder herstellen. Het waterschap houdt de waterkwaliteit de komende tijd in de gaten.

Als gevolg van riooloverstorten tijdens de hevige regenbui van maandag 6 juni kwam verdund rioolwater in de Maasnielderbeek en de vijvers terecht. Dit leidde tot zuurstoftekort in het water. Daardoor trad vissterfte op. Waterschap en de Gemeente Roermond plaatsten pompen met speciale beluchters om het zuurstofgehalte in de beek weer op peil te brengen. Uit recente metingen blijkt dat het normale zuurstofgehalte weer is bereikt. Het ecosysteem in de beek en vijvers kan zich nu weer zelf verder herstellen. Naar verwachting duurt dit nog enige weken.
Provincie:
Tag(s):