donderdag, 13. januari 2011 - 15:11

Waterpeil in Nederrijn mogelijk na het weekend bijna 16 meter

Leusden

De verwachte waterstanden in de Nederrijn geven geen aanleiding om extra bewaking van de Grebbedijk bij Wageningen in te stellen. ‘Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil bij Lobith dinsdag 18 januari op 15.95 boven NAP komt’, meldt het Waterschap Vallei&Eem donderdag.

‘Pas bij een verwacht niveau van 16.15 bij Lobith inspecteert het waterschap de dijk vier keer per dag en treedt de calamiteitenorganisatie in werking. De huidige situatie is dan ook geen reden tot ongerustheid’, aldus het waterschap.

Bij een waterpeil van 15.95 staat het water ongeveer 3,5 meter onder de kruin van de Grebbedijk. Dit is nog ver onder het niveau van 1995, toen het water tot op 50 centimeter onder de dijk steeg. Sindsdien is de dijk op vele plaatsen verstevigd. Bij de waterstanden die nu verwacht worden, zal het water dan ook niet tot overlast leiden.

Het waterschap volgt de ontwikkeling van het waterpeil nauwlettend. Vanaf maandag 10 januari zijn de uiterwaarden tussen Oosterbeek en Rhenen onder water gezet, waardoor het water tegen de Grebbedijk staat.

Dit is gedaan om zoveel mogelijk water te bergen en om te voorkomen dat er schade wordt aangericht aan de zomerkade langs de Nederrijn. Sinds maandag wordt de Grebbedijk regelmatig geïnspecteerd.
Provincie:
Tag(s):