donderdag, 3. november 2011 - 16:11

Waterschap bereidt drie nieuwe fietspaden voor

Grondaankoop, vergunningen, tekeningen; er is veel tijd nodig voordat een fietspad daadwerkelijk aangelegd kan worden. Waterschap Scheldestromen start dit jaar nog met de voorbereidingen van drie fietspaden in de hoop ze in het najaar van 2012 te kunnen aanleggen.

Het gaat om de Stoofweg bij Sint-Annaland, de Kloetingseweg bij ’s Heer-Abtskerke en de Nieuweweg bij Wissenkerke.

Deze fietspaden staan bovenaan de prioriteitenlijst. Om tot een weloverwogen lijst te komen, heeft de algemene vergadering van het waterschap op 30 juni jl. wegingsfactoren vastgesteld. Hierbij bekijkt het waterschap hoe groot het risico is op een ongeval waarbij de kans uitgedrukt wordt in hoeveel fietsers er op een weg zitten en hoeveel motorvoertuigen, hoe hard er gereden kan worden en of het een 80 of 60 kilometer weg is. Ook wordt er gekeken of veel landbouwers gebruik maken van de weg. Daarnaast kan een gemeente aangeven het fietspad ook belangrijk te vinden door bij te dragen in de kosten. Dit kan ervoor zorgen dat een fietspad namelijk stijgt op de lijst. Bij fietspaden die gelijk eindigen, kijkt het waterschap naar de kosteneffectiviteit; de kosten per gereden fietskilometer. Al deze factoren leiden tot een weloverwogen prioriteitenlijst.

De Stoofweg en Kloetingseweg zijn ook onderdeel van de landbouwroutes die onlangs als land-bouwknelpunten in kaart zijn gebracht. Door het scheiden van kleine en grote verkeersdeelnemers wordt hier de veiligheid extra vergroot. Ditzelfde geldt voor de Provincialeweg tussen Geersdijk en Wissenkerke. Hier wordt begin 2012 al gestart met de aanleg van een fietspad.

Scheldestromen benadert de komende maanden de grondeigenaren langs deze fietspaden om te kijken welke mogelijkheden er zijn.
Provincie:
Tag(s):