vrijdag, 14. januari 2011 - 20:41

Waterschap blijft oplettend bij Grebbedijk in Wageningen

Wageningen

De nieuwste verwachtingen van Rijkswaterstaat (RWS) geven geen aanleiding om dit weekend de calamiteitenorganisatie bij Waterschap Vallei & Eem in werking te stellen.

‘Voor maandag 17 januari verwacht RWS nu het hoogste peil van 16.00 boven NAP bij Lobith, een verhoging van een meter ten opzichte van het huidige niveau. Bij een verwacht niveau van 16.15 bij Lobith stelt het waterschap 24 uur van tevoren beperkte dijkbewaking in’, meldt het waterschap Vallei&Eem vrijdag.

Het waterschap blijft ook in het weekend de Grebbedijk controleren. Vandaag verwijdert het waterschap drijfhout dat tegen de Grebbedijk drijft. Dit om schade aan de dijk te voorkomen. Ook worden in een weiland twee sloten afgedamd waar kleine wellen waren ontstaan.

Uit deze wellen komt water dat door de druk van het water in de uiterwaarden een weg zoekt naar lager gelegen gebied. Door het waterpeil in de sloten te verhogen ontstaat tegendruk waardoor dit natuurlijke proces wordt gestopt.

Op dit moment staat het water 3,5 tot 4 meter onder de kruin van de Grebbedijk. Dit is nog ver onder het niveau van 1995. Sindsdien is de dijk op vele plaatsen verstevigd. Op dit moment is er dan ook geen reden tot ongerustheid.

Verhoogd waterpeil in het Valleikanaal
De afgelopen 24 uur was er sprake van een lichte stijging van het waterpeil in de Barneveldse Beek, de Lunterse Beek en het Valleikanaal als gevolg van regenval. Inmiddels zakt het peil.

Deze stijging heeft geen relatie met het hoge water in de Nederrijn, aangezien dat water het gebied niet inkomt. De Grebbesluis bij Wageningen, die de verbinding vormt tussen de Nederrijn en het Valleikanaal, is sinds maandag 10 januari gesloten.
Provincie:
Tag(s):