woensdag, 22. juni 2011 - 14:20

Waterschap bouwt maatregelen tegen droogte af

Sittard-Geleen

Waterschap Roer en Overmaas hoeft als gevolg van de neerslag van de afgelopen dagen en de toegenomen begroeiing in de beken de tijdelijke noodstuwen in de Pepinusbeek niet meer actief te gebruiken. De noodstuwen in de Putbeek worden zo ingesteld, dat zij minder water stuwen.

In het gebied tussen Echt en Roermond is vanaf 1 juni ca. 95 mm neerslag gevallen. Daardoor zijn de afvoeren van de Pepinusbeek, Putbeek en ook de grondwaterstand gestegen. Omdat ook de begroeiing in de beken toeneemt is vasthouden van water met noodstuwen minder nodig. Het waterschap heeft de peilen die ingesteld zijn met de noodstuwen daarom verlaagd. Ondanks de neerslag van de afgelopen dagen is er nog steeds een neerslagtekort. Het waterschap houdt de situatie in de gaten en kan de stuwen direct aanpassen als dat nodig is.

Onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater zijn niet aan de orde, aangezien de afvoeren in de beken nog voldoende zijn. Dit betekent dat de huidige vergunninghouders conform afspraken water mogen onttrekken. Het waterschap blijft vooralsnog tijdens reguliere inspectierondes extra controleren op illegale onttrekkingen uit oppervlaktewater. In principe is het onttrekken van oppervlaktewater uit beken en sloten nergens toegestaan, tenzij er een vergunning is afgegeven.
Ook onttrekkingsverboden uit grondwater zijn niet aan de orde.
Provincie:
Tag(s):