dinsdag, 12. april 2011 - 12:20

Waterschap controleert teelt- en mestvrije zone langs beken

Sittard-Geleen

Waterschap Roer en Overmaas gaat de komende maanden de naleving van de teelt-, spuit- en mestvrije zone langs beken controleren. Medewerkers van het waterschap controleren dan 200 kilometer aangewezen beken in Zuid- en Midden-Limburg vanuit de lucht.

Van de 200 kilometer beken is ongeveer 115 km landbouwgrond, 40 kilometer natuur en 44 kilometer overig grondgebruik.

Langs natuurlijke beken geldt een teelt- en mestvrije zone van vijf meter. Het gaat vooral om van oorsprong natuurlijke beken met een ecologische functie en betreft alleen hoofdbeken. Voorbeelden hiervan zijn de Rode Beek, de Roer,
De Vlootbeek en Vulensbeek, de Pepinusbeek, Keutelbeek, Kingbeek, Gulp, Geul en de Worm. De maatregelen zijn bedoeld om te zorgen dat er geen giftige stoffen in het oppervlaktewater terecht komen die de waterkwaliteit en het leven in en aan het water negatief beïnvloeden.

Bij controles vorig jaar heeft het waterschap 2 overtredingen geconstateerd.
Provincie:
Tag(s):