dinsdag, 24. mei 2011 - 10:48

Waterschap handhaaft maatregelen tegen verdroging

Sittard-Geleen

Waterschap Roer en Overmaas houdt de tijdelijke noodstuwen in de Pepinus- en Putbeek te Echt-Susteren vooralsnog in stand. Het waterschap doet dit om het waterpeil in deze beken zo hoog mogelijk te houden.

Er zijn vijf tijdelijke noodstuwen in deze beken geplaatst. Op deze locaties houdt het waterschap de ontwikkeling van de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten. Door het stuwen stroomt het water minder snel. Hierdoor kan de watertemperatuur te hoog en het zuurstofgehalte te laag worden. Dit is nadelig voor de aanwezige vissen en macrofauna en kan leiden tot algenbloei. Daarnaast controleert het waterschap tijdens reguliere inspectierondes momenteel extra op illegale onttrekkingen uit oppervlaktewater. In principe is het onttrekken van oppervlaktewater uit beken en sloten nergens toegestaan, tenzij er een vergunning is afgegeven. De huidige vergunninghouders mogen vooralsnog conform afspraken water blijven onttrekken.

Waar mogelijk beïnvloedt het waterschap met grondwatergestuurd peilbeheer de grondwaterstand. Dit heeft een positieve invloed op het grondwaterpeil. Vanaf Susteren tot en met Roermond kan het waterschap de (grond)waterstanden in de lager gelegen gebieden beïnvloeden door de stuwen hoog te zetten. In dit gebied liggen 80 stuwen. Met 25 stuwen past het waterschap momenteel grondwatergestuurd peilbeheer toe. Deze 25 stuwen staan allemaal in de hoogste stand. Op deze manier blijft het water zo lang mogelijk in het gebied, om verdroging tegen te gaan.

In het gebied zuidelijk van Susteren kan het waterschap de grondwaterstanden weinig beïnvloeden. Dit komt door het karakter van het heuvelland en de lage grondwaterstanden die daar normaal zijn.
Provincie:
Tag(s):