woensdag, 23. maart 2011 - 10:03

Waterschap herstelt kade Helenavaart

Venlo

Maandag 28 maart start Waterschap Peel en Maasvallei met het herstellen van de schade aan de kade van de Helenavaart. Het waterschap maakt de beschadigde stukken kade dicht met stalen damwanden.

Tijdens de storm van 14 juli vorig jaar liep de kade van de Helenavaart tegenover de Soemeersingel tussen Helanaveen en Griendtsveen flinke schade op. Door omgewaaide bomen beschadigde de kade op zes plekken en sijpelde water van de Helenavaart het natuurgebied van de Mariapeel in. Waterschap Peel en Maasvallei versterkte als noodoplossing de kade met zandzakken. Deze tijdelijke oplossing wordt nu vervangen door een structurele.

In overleg met Waterschap Aa en Maas plaats Waterschap Peel en Maasvallei de kade met stalen damwanden van twee meter diep. In totaal moet 75 meter damwand de gaten dichten. De damwanden worden geplaatst vanaf een ponton in het kanaal.

Het plaatsen van de damwanden duurt ongeveer een week. De directe omgeving kan enige overlast ervaren van geluid en trillingen van het werkverkeer en werkzaamheden. De direct aanwonenden zijn hierover geïnformeerd per brief.
Provincie:
Tag(s):