vrijdag, 13. mei 2011 - 18:27

Waterschap neemt noodstuwen in gebruik wegens droogte

Echt-Susteren

Waterschap Roer en Overmaas is gezien de droogte gestart met het stuwen van het water in de Pepinus- en Putbeek in Echt-Susteren. Het waterschap doet dit om het waterpeil in deze beken zo hoog mogelijk te houden.

Hiervoor zijn vijf tijdelijke noodstuwen in deze beken geplaatst. Er worden vooralsnog geen onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater ingesteld in het werkgebied van het waterschap. Wel controleert het waterschap tijdens reguliere inspectierondes momenteel extra op illegale onttrekkingen uit oppervlaktewater. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de waterkwaliteit nauwlettend gevolgd. Door de verminderde stroomsnelheid van het water kan de watertemperatuur te hoog en het zuurstofgehalte te laag worden. Dit is nadelig voor de aanwezige vissen en macrofauna en kan leiden tot algenbloei.

In het gebied Susteren – Roermond past het waterschap met in totaal 25 stuwen grondwatergestuurd peilbeheer toe. Deze 25 stuwen staan allemaal in de hoogste stand. Op deze manier blijft het water zo lang mogelijk in het gebied, om verdroging tegen te gaan.

De situatie in de stroomgebieden van de Pepinusbeek en Putbeek wordt extra in de gaten gehouden, aangezien deze beken geen stuwen hebben om het grondwater mee te beïnvloeden. Via vijf tijdelijke noodstuwen wordt het water gestuwd, waardoor het langer in het gebied blijft.
Provincie:
Tag(s):