maandag, 7. november 2011 - 19:19

Waterschap renoveert rioolgemaal Oud Vossemeer

Vanaf november renoveert waterschap Scheldestromen het rioolgemaal aan de Veerstraat in Oud Vossemeer.

De werkzaamheden worden volgens planning in maart 2012 afgerond. Het rioolgemaal dateert uit 1986 en is aan een opknapbeurt toe. Na de renovatie werkt het rioolgemaal weer volgens de laatste technieken en zou het daarmee vijftien jaar vooruit kunnen. Met behulp van het nieuwe opjaaggemaal aan de Leguitsedijk, kan het rioolgemaal meer rioolwater verpompen voor de kern Oud Vossemeer.

De elektrische installatie van het rioolgemaal wordt vervangen. Hiervoor moet een nieuwe funderingsplaat gestort worden waardoor er veel grond wordt afgevoerd en beton wordt aangevoerd. Voor het vervangen van de werktuigbouwkundige installatie worden oude leidingen opgegraven en vervangen door nieuwe. De nieuwe pompen voor het rioolgemaal zijn groter dan de oude pompen waardoor sloop- en graafwerk noodzakelijk is. Daarnaast wordt een hijsportaal geplaatst en wordt het terrein opnieuw verhard.

De werktuigbouwkundige en de civiele werken worden uitgevoerd door A.S. Zwaans BV. De elektrotechnische aannemer is nog niet bekend. De totale kosten voor de renovatie van het rioolgemaal zijn nog niet bekend omdat een deel van de werkzaamheden nog aanbesteed moet worden.

Omdat er weinig ruimte is bij het gemaal, worden de werkzaamheden vanaf de weg uitgevoerd. Lokaal verkeer kan hiervan hinder ondervinden omdat de weg deels gestremd is. Bij het vervangen van de pompinstallatie wordt buiten het gemaal een tijdelijke pomp geplaatst. Deze tijdelijke pompinstallatie is geluidsarm, maar kan dus voor direct omwonenden enige over-last veroorzaken.
Provincie:
Tag(s):