dinsdag, 18. januari 2011 - 12:16

Waterschap sluit enkele wegen voor verkeer

Sittard-Geleen

Waterschap Roer en Overmaas heeft in overleg met gemeenten besloten om enkele wegen op dijken af te laten sluiten voor (zwaar) verkeer. Dit is een voorzorgsmaatregel om ervoor te zorgen dat de dijken ter plekke stabiel blijven.

Het betreft wegen in Illikhoven (Dijk en Ruitersdijk), in Kokkelert bij Roosteren (Ruitersdijk) en in Meers bij Stein (Maasband/ Geerlingskuilweg en Veldjensweg). De wegen worden gedurende een week afgesloten.

Als gevolg van het hoge water kan een dijk verzadigd raken. Wanneer er (zwaar) verkeer over een dijkweg rijdt, kan dit leiden tot instabiliteit van de dijken. Dat is nu niet aan de orde. Het afsluiten van enkele wegen op de dijken is een voorzorgsmaatregel om instabiliteit te voorkomen. Het stuk weg bij Maasband in Meers wordt afgesloten voor al het verkeer, de overige wegen alleen voor zwaar verkeer.

Het waterschap houdt de situatie ter plekke in de gaten en overlegt met de gemeenten wanneer de wegen weer kunnen worden opengesteld.
Provincie:
Tag(s):