donderdag, 7. juli 2011 - 11:21

Waterschap treedt toe tot belastingsamenwerking SaBeWa

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft besloten om toe te treden tot het samenwerkingsverband SaBeWa.

Dit levert voordelen op voor beide or-ganisaties, omdat door bundeling van de krachten goedkoper en efficiënter gewerkt kan worden. De toetreding gaat formeel in op 1 januari 2013, maar vanaf 1 januari 2012 gaan de medewerkers wel al samenwerken in de nieuwe samenstelling.

SaBeWa staat voor Samenwerking Belastingen en Waardebepaling en is een gemeenschappelij-ke regeling van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Tholen. Het verzorgt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. Na toetreding van waterschap Scheldestromen komen de waterschapsbelastingen hierbij en wordt het aantal verzonden aanslagbiljetten vijf keer zoveel. SaBeWa Zeeland verzendt dan ruim 250.000 aan-slagbiljetten. De inwoners van de vier gemeenten ontvangen hun waterschaps- en gemeente-belastingen op één biljet en kunnen die overmaken naar hetzelfde rekeningnummer. Na toe-treding van het waterschap gaat het samenwerkingsverband verder onder de naam SaBeWa Zeeland. De nieuwe vestigingsplaats is per 1 januari 2012 het waterschapskantoor in Middel-burg.

De toetreding van het waterschap levert zowel SaBeWa als het waterschap voordeel op. De winst is drieledig: de kwetsbaarheid bij de oplegging en invordering van de belastingen ver-mindert, de kwaliteit van de werkzaamheden neemt toe en de efficiency stijgt sterk, omdat er een aanzienlijke kostenbesparing wordt gerealiseerd door de samenwerking. Alle deelne-mende partijen zijn zelfstandig in het bepalen van de belastingtarieven. Wel worden de beta-lingstermijnen en manier van aanwijzen van belastingplichtigen geharmoniseerd, zodat nog meer schaalvoordeel behaald wordt. SaBeWa Zeeland is een groeimodel. Zeeuwse gemeenten kunnen instappen, met als ingangsdatum 1 januari van elk kalenderjaar.

De gemeenten Noord-Beveland en Reimerswaal besluiten medio augustus of zij eveneens zullen toetreden. “De op-timale situatie voor alle deelnemers wordt eerst bereikt als alle dertien Zeeuwse gemeenten participeren”, zegt dijkgraaf Poppelaars in een eerste reactie.
Provincie:
Tag(s):