vrijdag, 27. mei 2011 - 10:26

Waterschap voert milieucontroles uit vanuit de lucht

Sittard-Geleen

De komende weken voert Waterschap Roer en Overmaas verschillende milieucontroles uit in Zuid- en Midden-Limburg. Deze zullen zowel op de grond plaatsvinden als vanuit de lucht, zo meldt het waterschap.

Tijdens deze milieucontroles controleert het waterschap op naleving van wetten en regels op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, lozingen in oppervlaktewater, onttrekking van grondwater en bouwwerken in en rond oppervlaktewater. De controles vinden vaak plaats in overleg met andere overheden, zoals de nVWA (nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit).

Om een zo groot mogelijk agrarisch gebied te controleren inspecteert het waterschap zowel vanuit de lucht als op de grond. Het gebied nabij de Vlootbeek en de Roer in Midden-Limburg is op maandagavond al gecontroleerd. Dit gebeurde in samenwerking met de nVWA. Gezien de aanhoudende droogte zijn medewerkers van het waterschap extra alert op illegale onttrekkingen uit oppervlaktewater. Het is in principe niet toegestaan om oppervlaktewater te onttrekken, tenzij er een vergunning is afgegeven. Er staat nog een controle op stapel voor de 5 meterzone (Lotv).
Provincie:
Tag(s):